Osaamistavoitteet

Tietoliikenteen perusteet -kurssilla on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmasa määritellyt osaamistavoitteet. Tämä kurssi yhdessä edeltävän Tietoliikenteen perusteet 1 kanssa kattaa ne.

Osa Osaamistavoitteet
1 osaa selittää ”miten Internet toimii” ja perustellen kuvata siinä käytettyjä rakenteellisia, teknisiä ja toiminnallisia periaatteita (kuten toimintamallit, rakenneosat, erilaiset osoitteet ja tunnisteet, datan siirto protokollapinon avulla, luotettava kuljetuspalvelu, vuonvalvonta, TCP:n ruuhkanhallinta).
2 osaa selittää asiakas-palvelija malliin perustuvien verkkosovellusten sekä niiden toteutuksessa käytettyjen sovellusprotokollien periaatteet. Osaa kuvata vertaistoimijamallin idean. Osaa selittää, mihin tarvitaan nimipalvelua (DNS) ja kuvata sen rakenteen ja toiminnan.
3 osaa selittää toisaalta, miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja toisaalta, miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin aina vastaanottajalle asti.
4 osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita.
5 osaa kuvata tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat. Osaa selittää kuinka palomuuri toimii.