Tietoa kurssista

Tietoliikenteen perusteet 2 on jälkimmäinen osa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman opiskelijoiden Tietoliikenteen perusteet opintojaksoa. Kurssi täydentää Tietoliikenteen perusteet 1 kurssia ja kattaa yksityiskohtaisemmin internet-verkon toimintoja eri kerroksilla.

Tämän kurssin jälkeen tunnet keskeiset verkon elementit ja niiden toiminnan. Olet valmis itsenäisesti opiskelemaan eri verkkolaitteiden hallintarajapintoja. Ymmärrät niissä käytettävät käsitteet ja niiden merkityksen verkon toiminnalle. Sinulla on siis hyvä valmius itsenäisesti opiskella lisää ja lukea alan kirjallisuutta.

Kenelle tarkoitettu

Tämä kevään 2021 kurssi on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Mikäli haluat saada kurssin suorittamisesta arvosanan ja opintopisteitä, on sinun osallistuttava joko tutkintko-opiskeijoiden tai avoimen yliopiston opiskelijoiden kurssille. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta kurssin suorittaminen. HUomaa, että hyväksytty suoritus edellyttää tenttiä ja niillä on etukäteen annettu aikataulu.

Kurssin rakenne ja aikataulutus

Kurssissa on useampi osio ja niihin liittyviä verkkotehtäviä. Tarkoitus on, että osion tehtävät tehdään ennen seuraavaan osioon siirtymistä.

Materiaalissa on myös linkkejä muille verkkosivuille. Näitä sivuja ei ole välttämätöntä lukea osaa kurssimateriaali, mutta suosittelen kuitenkin hyödyntämään niitä. Ne laajentavat ja syventävät omaa osaamistasi. Osaa linkkien sisällöistä hyödynnetään verkkotehtävissä. Tällöin linkin sisältöön tutustuminen on tarkoitettu osaksi kurssisisältöä.

Tutkinto-opiskelijoille on tämän kurssimateriaalin lisäksi tukiluentoja ja lisätehtäviä. Näiden tarkemmat ohjeet löytyvät joko kurssin julkiselta kotisivulta TKT20004 Tietoliikenteen perusteet tai vain kurssin opiskelijoille tarkoitetusta moodlesta.

Avoimen yliopiston opiskelijoille suositellaan kurssin aikatauluttamista siten, että kaikki osiot on tehty huhtikuun loppuun mennessä, jolloin voit osallistua toukokuun alussa järjestettävään ensimmäiseen kurssikokeeseen. Jos tämä aikataulu on liian tiukka, niin katso myöhempien kokeiden ajankohdat joko kurssin kotisivulta tai osiosta kurssin suorittaminen.