Osa 1

Johdanto

Tietoliikenteen perusteet -kurssin ensimmäisessä osassa tutkimme internetin toimintaa verkon käyttäjän näkökulmasta. Tässä toisessa osassa vaihdetaan näkökulmaksi asiantuntijan näkökulma. Tutkitaan siis verkon toimintaa tarkemmin ja pohditaan asioiden välisiä riippuvuuksia ja toteutusperiaatteita yksityiskohtaisemmin.

Tämä kurssi on aiemman osan kaltaisesti jaoteltu internetin kerrosmallin mukaisesti.

Aiemman materiaalin perusteella tiedämme jo, että internet on pakettikytkentäinen verkko, jossa paketit etenevät vaiheittain lähettäjältä vastaanottajalle, kun verkon solmut siirtävät niitä edelleen seuraavalle solmulle. Tällainen verkko on samalla myös etappivälitteinen (engl. store-and-forward). Jokainen solmu vastaanottaa paketin kokonaan ja lähettää sen vasta sen jälkeen eteenpäin.

Mitä muistat vielä aiemmasta osiosta:

ohje tämä kurssin tehtäviin vastaamiseen: Jokaista kysymystä voit yrittää vain kerran, joten mieti huolellisesti vastauksesi. Osa tehtävistä saattaa vaatia lisämateriaalin käyttöä ennen kuin saat ne ratkaistua. Tehtävistä kerätyillä pisteillä voi olla merkitystä kurssin lopulliseen arvosanaan.

Seuraavaksi käymme läpi pikakertauksen keskeisimmistä käsitteistä. Lisäksi tässä osiossa käymme tarkemmin läpi paketin siirtoon liittyviä yleisiä seikkoja, kuten viiveet. Tutustumme myös vaihtoehtoiseen tapaan, piirikytkentään, muodostaa verkkoyhteys lähettäjän ja vastaanottajan välillä.

Seuraava osa: