Opettajille ja opinto-ohjaajille

Kurssin tai sen osan saa ottaa vapaasti osaksi peruskoulun, lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintotarjontaa. Kerro opiskelijoillesi mahdollisuudesta osallistua kurssille.

Meillä ei valitettavasti ole mahdollisuutta tarjota kovinkaan paljoa tukea tähän. Mahdollisia esimerkkejä koekysymyksistä voi kysyä tiina.niklander (ät) helsinki.fi

Opiskelijat voivat myös suorittaa kurssin avoimessa yliopistossa, kun he noudattavat avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattuja ohjeita.

Avoimen yliopiston kurssisuoritus luetaan automaattisesti osaksi Helsingin yliopiston opintoja. Useat toisen asteen oppilaitokset kuten lukiot tarjoavat Ohjelmoinnin MOOCin suorittamisesta suoritusmerkintöjä.